اهمیت فرایند طراحی | سازه های پارچه ای آتا

Menu

اهمیت فرایند طراحی

by admin, نوامبر 4, 2015

کمترین سازه ای را می توان یافت که  همانند سازه های پارچه ای دارای چنین هماهنگی و همکاری تنگا تنگی بین اجزای درگیر در طراحی ، ساخت و اجرا باشد و شاید بتوان اینگونه گفت که زمان شکلیابی و الگویابی تا طراحی و برنامه ریزی برای نصب ، همکاری و هماهنگی بین معمار و مهندس و شرکت های مسئول ساخت و نصب اعضای این نوع سازه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

دلیل اصلی این امر نیز پیچیدگی و خاص بودن مواد بکار رفته در ساخت این نوع سازه ها می باشد . بحث تعدیل یا  compen sation  و نحوه قرارگیری عناصرباربر ،معادلات  و روابط مربوط به انتقال نیرو در عناصر سازه و مهمتر از همه توان این مواد برای تحمل تغییر شکلهای نسبتأ شدید سبب می شود تا سوالات بی شماری در مورد امکان ساخت چنین سازه هایی در ذهن ایجاد گردد که همین امر نشان دهننده پیچیدگی و اهمیت فرآیند طراحی این نوع سازه هاست ، چرا که عدم طراحی مناسب سبب بروز مشکلات فراوان در حین تولید و نصب این سازه ها خواهد شد.

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>