تاریخچه سازه های پارچه ای | سازه های پارچه ای آتا

Menu

تاریخچه سازه های پارچه ای

by admin, نوامبر 4, 2015

ریشه و خواستگاه  سازه های پارچه ای را می توان در 44000  سال قبل ، در عصر یخبندان و در دشتهای یخ زده سیبری جستجو نمود ، که انسانهایی که از سرمای شدید نجات پیدا کرده بودند ، پوست حیوانات را بین چوبها آویزان کرده و برای خود پناهگاه های ساده ای می ساختند.

اینگونه به نظر می رسد که در حقیقت این سازه ها اولین  سازه های ساخته شده به دست بشر بوده است ، حتی بعضی از دانشمندان بر این بتورند که انسان هها  قبل از اینکه از پارچه ها به عنوان لباس استفاده کنند ، پارچه های ابتدایی  را به عنوان سایبان مورد استفاده قرار می دادند.      Semper , G.1979  ))

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>