لینک کوتاه نوشته

باغ شهری پردیس پارکینگ زین اسبی

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 37 سایبان زین اسبی تک پایه سایبان 36 1397 مهندس اسفندیار عبد شاه شیراز /صدرا/باغ شهری پردیس
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
37
سایبان زین اسبی تک پایه
سایبان
36
1397
مهندس اسفندیار عبد شاه
شیراز /صدرا/باغ شهری پردیس

طراح: پروتکنیک