لینک کوتاه نوشته

روف گاردن غلانی ، سایبانهای ۶ ضلعی تک پایه جانبی

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 32 سایبان 6 ضلعی تک پایه جانبی سایبان 70 1396 دکتر قلانی شیراز/ خیابان قصردشت
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
32
سایبان 6 ضلعی تک پایه جانبی
سایبان
70
1396
دکتر قلانی
شیراز/ خیابان قصردشت

طراح: پروتکنیک