لینک کوتاه نوشته

سایبان دکوراتیو چند وجهی بالکافه شیراز

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 74 سایبان چند وجهی ودکوراتیو کافه 1399 مهندس خاکپور بالکافه شیراز
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
74
سایبان چند وجهی ودکوراتیو
کافه
1399
مهندس خاکپور
بالکافه شیراز

طراح: پروتکنیک