لینک کوتاه نوشته

سایبان شاسی خان زینیان آقای تینا

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 62 سایبان شاسی 40 1396 آقای تینا خان زنیان
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
62
سایبان شاسی
40
1396
آقای تینا
خان زنیان

طراح: پروتکنیک