لینک کوتاه نوشته

صحن مرکزی بارگاه مقدس شاهچراغ شیراز، سابانهای خیمه معکوس

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 3 سایبان خیمه معکوس سایبان 800 1397 آستان مقدس احمدی آستان مقدس احمدی شاهچراغ شیراز
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
3
سایبان خیمه معکوس
سایبان
800
1397
آستان مقدس احمدی
آستان مقدس احمدی شاهچراغ شیراز

طراح: پروتکنیک