لینک کوتاه نوشته

صدرا دیانت سایبان پارکینگ چند وجهی

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 16 سایبان پارکینگ چند وجهی پارکینگ 60 1395 آقای مهندس دیانت شیراز /صدرا/ باغ شهری پردیس
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
16
سایبان پارکینگ چند وجهی
پارکینگ
60
1395
آقای مهندس دیانت
شیراز /صدرا/ باغ شهری پردیس

طراح: پروتکنیک