لینک کوتاه نوشته

فست فود آیوت

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 24 سایبان زین اسبی تک پایه سایبان 50 1396 مهندس صادق زاده شیراز/صدرا/فست فود آیوت
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
24
سایبان زین اسبی تک پایه
سایبان
50
1396
مهندس صادق زاده
شیراز/صدرا/فست فود آیوت

طراح: پروتکنیک