لینک کوتاه نوشته

مجتمع رستورانی 7 خان پارکینگ

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 43 پارکینگ خیمه ای تک پایه از کنار پارکینگ 36 1397 برادران حسن پور شیراز/ مجتمع رستورانی 7 خان
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
43
پارکینگ خیمه ای تک پایه از کنار
پارکینگ
36
1397
برادران حسن پور
شیراز/ مجتمع رستورانی 7 خان

طراح: پروتکنیک