لینک کوتاه نوشته

مجموعه سنتز و گردشگری صوفی شیراز ، سایبان خیمه معکوس

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 33 پوشش وید معکوس وید 150 1395 شهرداری شیراز/دکتر علی آبادی شهرداری منطقه 8شیراز، فرهنگ سرای 9 دی
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
33
پوشش وید معکوس
وید
150
1395
شهرداری شیراز/دکتر علی آبادی
شهرداری منطقه 8شیراز، فرهنگ سرای 9 دی

طراح: پروتکنیک