لینک کوتاه نوشته

نمای مدرن پارچه ای مجتمع اداری تجاری بهشت (برنده جایزه بین المللی طراحی )

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 20 نمای مدرن پارچه ای نمای مدرن 200 1395 مهندس مصائب / دکتر علی آبادی شیراز/تاچارا/ مجتمع تجاری بهشت
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
20
نمای مدرن پارچه ای
نمای مدرن
200
1395
مهندس مصائب / دکتر علی آبادی
شیراز/تاچارا/ مجتمع تجاری بهشت

طراح: پروتکنیک