لینک کوتاه نوشته

هاستل سنتی و گردشگری نیایش

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 27 سایبان رستوران سنتی سایبان 100 1397 هتل سنتی نیایش شیراز/محله سنگ سیاه
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
27
سایبان رستوران سنتی
سایبان
100
1397
هتل سنتی نیایش
شیراز/محله سنگ سیاه

طراح: پروتکنیک