لینک کوتاه نوشته

پوشش کابلی پل عابر

کد نوع پروژه کاربری متراژ M2 سال ساخت کارفرما،مشاور آدرس 6 پوشش کابلی پل عابر پیاده سایبان 140 1393 شهرداری شیراز شیراز/بلوار چمران/ابتدای محمودیه
کد
نوع پروژه
کاربری
متراژ M2
سال ساخت
کارفرما،مشاور
آدرس
6
پوشش کابلی پل عابر پیاده
سایبان
140
1393
شهرداری شیراز
شیراز/بلوار چمران/ابتدای محمودیه

طراح: پروتکنیک